Powiatowy konkurs plastyczny pt. „Ochrona i zachowanie bioróżnorodności na Ponidziu”

17 lutego 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Pińczowie zorganizowało konkurs, którego jednym z celów było propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki z zakresu ekologii. Szkolna komisja konkursowa w składzie p. Magdalena Książek, p. Katarzyna Kalinowska oraz p. Sylwia Głowacka wytypowała 15 prac, które będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie:

Dzieci od klasy „0” do klasy II szkoły podstawowej – Nowak Alan, Blanka Łabęcka, Anna Salwierak, Maja Łuczyk.

Uczniowie od klasy III do klasy V szkoły podstawowej – Jakub Chrobot, Julia Konieczna, Nadia Zając, Daniel Wójcik, Julia Chrobot, Zuzanna Przeniosło, Amelia Paterek, Diana Jednaka.

Młodzież od klasy VI do klasy VIII szkoły podstawowej – Marlena Helak, Zuzanna Jastrzębska.

Skip to content