Powrót do Dokumenty

Pliki do pobrania

Wizja Szkoły Podstawowej w Dzierążni

Misja szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny 2019-2020

Sylwetka absolwenta

Rada Rodziców

Zarząd:

Przewodnicząca – Katarzyna Paterek

skarbnik – Beata Twardowicz

sekretarz – Anna Szostak

członek – Agnieszka Iwan

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Katarzyna Wiejacha

Z-ca przewodniczącego – Agnieszka Iwan

Członek – Anna Szostak