Organizacje

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Wiktoria Walasek

Zastępca: Julia Bartos

Skarbnik: Paulina Różycka

Sekretarz: Magdalena Banaś

Opiekun: mgr Renata Godek

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca – Katarzyna Paterek

Sekretarz – Agnieszka Iwan

Skarbnik – Agnieszka Łabęcka

Członek Zarządu – Iwona Woźniak

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Katarzyna Wiejacha

Z-ca – Angelina Paterek

Członek – Iwona Salwierak

Gromada Zuchowa „Słoneczko”

Opiekun: mgr Krystyna Gołpyś

Polski Czerwony Krzyż

Opiekun: mgr Ilona Soja

Koło muzyczne

Opiekun: mgr Renata Godek

Szkolne Koło Wolontariatu

Opiekun: Piotr Markiewicz

Koło europejskie

Opiekun: Anna Kuśpiel

Skip to content