Organizacje

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Dominika Szostak

Zastępca: Kamil Darmoń

Skarbnik: Aleksandra Piotrowska

Sekretarz: Nikola Rejdak

Opiekun: mgr Renata Godek

Gromada Zuchowa „Słoneczko”

Opiekun: mgr Krystyna Gołpyś

Polski Czerwony Krzyż

Opiekun: mgr Maryla Kocerba

Koło muzyczne

Opiekun: mgr Renata Godek

Szkolne Koło Wolontariatu

Opiekun: Piotr Markiewicz