Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Dzierążni

image2787

Pożegnanie Absolwentów

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Wychowawcy, Nauczyciele, Czcigodny Księże Proboszczu, Kochani Rodzice, Pracownicy Obsługi szkoły, Koleżanki i Koledzy!

 „Nie do wiary, jak szybko płynie czas, wczoraj mali, dziś dorosły świat”

Trudno uwierzyć, że to już koniec naszych wspólnych, szkolnych dni. Przeżyliśmy z Wami cudowne lata. Zdobyliśmy różnorodne doświadczenia, nauczyliśmy się mnóstwa rzeczy, a dziś nadeszła chwila podsumowania i wyrażenia ogromnej wdzięczności za trud i serce, który włożyliście w naszą edukację i wychowanie.

Dziękujemy serdecznie naszym wychowawczyniom: Pani  Annie Bajur, Pani  Krystynie Gołpyś, Pani  Maryli Kocerbie i Pani  Katarzynie Kalinowskiej za to, że od najmłodszych lat, wskazywały nam drogi, po których warto było iść, pilnowały byśmy nie zboczyli na manowce, otaczały troską i opieką, radowały  się z naszych  sukcesów, martwiły porażkami, zawsze pocieszały, wspierały i zachęcały do podjęcia kolejnej próby byśmy mogli osiągnąć wiktorie na różnorodnych polach edukacji.

Kontynuuj czytanie

Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko

23 czerwca 2020 r. rozstrzygnięty został powiatowy konkurs plastyczny pn. „Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac w czterech kategoriach wiekowych. Celem konkursu było m. in. propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki z zakresu ekologii. Drugie miejsce w pierwszej kategorii wiekowej zajęła uczennica klasy drugiej Julia Chrobot, która z rąk starosty pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego odebrała cenne nagrody. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

#gaszynchallenge

SP Dzierążnia

Szkoła Podstawowa w Dzierążni na czele z Panią Dyrektor Anną Bajur dziękują SP Działoszyce oraz KGW Kwaszyn za nominację do #GaszynChallenge :)Przystępujemy do działania.Teraz kolej na Was, macie 48h na wykonanie zadania :)Nominujemy:Posterunek Policji w DziałoszycachSklep LewiatanKGW GaikPowodzenia!

Opublikowany przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Dzierążni w dobie koronawirusa

Rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska poinformowała, jak można przeprowadzić zakończenie roku 2019/2020 bez narażania pracowników szkół oraz uczniów na zakażenie koronawirusem:

,,Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne – 26 czerwca to data wpisywana na świadectwie promocyjnym. Po stronie dyrektora szkoły pozostaje decyzja o formie i terminie wydania świadectw uczniom”.

Aby było bezpiecznie, stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia dyrektor szkoły wyznacza godziny odbioru świadectw przez uczniów poszczególnych klas. Spotkania uczniów wyłącznie z wychowawcami.

Godz. 9.00 – dzieci z Oddziału Przedszkolnego

Godz. 9.15 – uczniowie klasy I

Godz. 9.30 – uczniowie klasy II

Godz. 9.45 – uczniowie klasy III

Godz. 10.00 – uczniowie klasy IV

Godz. 10.15 – uczniowie klasy V

Godz. 10.30 – uczniowie klasy VI

Godz. 10.45 – uczniowie klasy VII

Godz. 11.00 – uczniowie klasy VIII

 

Przed odbiorem świadectw o godz. 8.00 w kościele Św. Marii Magdaleny w Dzierążni zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta kończąca rok szkolny 2019/2020.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szczegółowe informacje w załączeniu: WYTYCZNE

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Więcej informacji: MEN

Wznowienie pracy Biblioteki Szkolnej od 1 czerwca 2020 roku

Od 1 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją rządu, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia wznawiamy pracę Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierążni.

Czytelnicy, którzy wyrażają chęć skorzystania z Biblioteki zobowiązani są do zapoznania z zasadami pracy Biblioteki Szkolnej obowiązującymi w okresie trwania pandemii COVID-19 i harmonogramem.

Zasady pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierążni

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierążni informuje, iż od dnia 18.05.2020 roku
w szkole trwają prace remontowe, związane z wymianą dachu na budynku szkoły.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o zastosowanie się do szczególnych środków ostrożności.
1. Na czas remontu obowiązuje zakaz wjazdu na teren szkoły od strony północnej – parking przy garażach.
2. Główne wejście do szkoły zostaje zamknięte.
3. Do budynku szkoły wejść można przez łącznik – od strony boiska szkolnego.
4. Rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły proszę o pozostawianie samochodów od strony południowej budynku – przy sali gimnastycznej lub na parkingu przy Kościele.
5. Wszystkich uczniów na czas remontu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się wokół budynku szkoły, szczególnie po zajęciach oraz w czasie wolnym od zajęć.

Organizacja konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej od 25 maja 2020 roku dla uczniów klasy VIII od 1 czerwca 2020 roku dla uczniów klas IV – VII

Od 25 maja 2020 roku zgodnie z decyzją rządu  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klasy VIII a od dnia 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VIII mogą brać udział w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi GIS z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Do placówki nie można posłać także ucznia, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z konsultacji w Szkole?

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji powinni o tym fakcie powiadomić nauczyciela przedmiotu, kontaktując się z nim dostępnymi do komunikacji środkami lub dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale ucznia w konsultacjach od 25 maja 2020 roku należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 dnia 22 maja 2020 roku. Jeśli uczniowie zdecydują o udziale w konsultacjach w Szkole Podstawowej w kolejnych dniach – zgłaszają ten fakt przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział ucznia w konsultacjach.

Wewn. procedury bezpieczeństwa – konsultacje kl. IV – VIII

Wewn. procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na koronawirusa

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Dzierążni od 25 maja 2020 roku

Edukacja wczesnoszkolna

Od 25 maja 2020 roku zgodnie z decyzją rządu  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z opieki w Szkole?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez Szkołę Podstawową powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale dziecka w zajęciach od 25 maja 2020 roku należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 dnia  22 maja 2020 roku. Jeśli rodzice zdecydują o udziale dziecka w zajęciach w Szkole Podstawowej w kolejnych dniach – zgłaszają ten fakt przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział dziecka w zajęciach.

Wewn. procedury bezpieczeństwa – edukacja wczesnoszkolna

Wewn. procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na koronawirusa