Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Dzierążni

image2787

Pożegnanie Absolwentów

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Wychowawcy, Nauczyciele, Czcigodny Księże Proboszczu, Kochani Rodzice, Pracownicy Obsługi szkoły, Koleżanki i Koledzy!

 „Nie do wiary, jak szybko płynie czas, wczoraj mali, dziś dorosły świat”

Trudno uwierzyć, że to już koniec naszych wspólnych, szkolnych dni. Przeżyliśmy z Wami cudowne lata. Zdobyliśmy różnorodne doświadczenia, nauczyliśmy się mnóstwa rzeczy, a dziś nadeszła chwila podsumowania i wyrażenia ogromnej wdzięczności za trud i serce, który włożyliście w naszą edukację i wychowanie.

Dziękujemy serdecznie naszym wychowawczyniom: Pani  Annie Bajur, Pani  Krystynie Gołpyś, Pani  Maryli Kocerbie i Pani  Katarzynie Kalinowskiej za to, że od najmłodszych lat, wskazywały nam drogi, po których warto było iść, pilnowały byśmy nie zboczyli na manowce, otaczały troską i opieką, radowały  się z naszych  sukcesów, martwiły porażkami, zawsze pocieszały, wspierały i zachęcały do podjęcia kolejnej próby byśmy mogli osiągnąć wiktorie na różnorodnych polach edukacji.

Kontynuuj czytanie

„Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2019/2020 realizowaliśmy program edukacji antytytoniowej przeznaczony dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej pn. „Nie pal przy mnie, proszę”. Program ten miał charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim jego celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Po przeprowadzeniu pięciu zajęć warsztatowych, w które zaangażowani byli uczniowie i ich rodzice postanowiliśmy stworzyć plakaty podsumowujące całą akcję. Dzieła naszych uczniów podziwiać można na szkolnym korytarzu. Koordynatorem programu była p. Magdalena Książek, natomiast współrealizatorami p. Krystyna Gołpyś oraz p. Agnieszka Łabęcka.

 

 

Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko

23 czerwca 2020 r. rozstrzygnięty został powiatowy konkurs plastyczny pn. „Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac w czterech kategoriach wiekowych. Celem konkursu było m. in. propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki z zakresu ekologii. Drugie miejsce w pierwszej kategorii wiekowej zajęła uczennica klasy drugiej Julia Chrobot, która z rąk starosty pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego odebrała cenne nagrody. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

#gaszynchallenge

SP Dzierążnia

Szkoła Podstawowa w Dzierążni na czele z Panią Dyrektor Anną Bajur dziękują SP Działoszyce oraz KGW Kwaszyn za nominację do #GaszynChallenge :)Przystępujemy do działania.Teraz kolej na Was, macie 48h na wykonanie zadania :)Nominujemy:Posterunek Policji w DziałoszycachSklep LewiatanKGW GaikPowodzenia!

Opublikowany przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Dzierążni w dobie koronawirusa

Rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska poinformowała, jak można przeprowadzić zakończenie roku 2019/2020 bez narażania pracowników szkół oraz uczniów na zakażenie koronawirusem:

,,Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne – 26 czerwca to data wpisywana na świadectwie promocyjnym. Po stronie dyrektora szkoły pozostaje decyzja o formie i terminie wydania świadectw uczniom”.

Aby było bezpiecznie, stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia dyrektor szkoły wyznacza godziny odbioru świadectw przez uczniów poszczególnych klas. Spotkania uczniów wyłącznie z wychowawcami.

Godz. 9.00 – dzieci z Oddziału Przedszkolnego

Godz. 9.15 – uczniowie klasy I

Godz. 9.30 – uczniowie klasy II

Godz. 9.45 – uczniowie klasy III

Godz. 10.00 – uczniowie klasy IV

Godz. 10.15 – uczniowie klasy V

Godz. 10.30 – uczniowie klasy VI

Godz. 10.45 – uczniowie klasy VII

Godz. 11.00 – uczniowie klasy VIII

 

Przed odbiorem świadectw o godz. 8.00 w kościele Św. Marii Magdaleny w Dzierążni zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta kończąca rok szkolny 2019/2020.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szczegółowe informacje w załączeniu: WYTYCZNE

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Więcej informacji: MEN

Wznowienie pracy Biblioteki Szkolnej od 1 czerwca 2020 roku

Od 1 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją rządu, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia wznawiamy pracę Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierążni.

Czytelnicy, którzy wyrażają chęć skorzystania z Biblioteki zobowiązani są do zapoznania z zasadami pracy Biblioteki Szkolnej obowiązującymi w okresie trwania pandemii COVID-19 i harmonogramem.

Zasady pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierążni

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierążni informuje, iż od dnia 18.05.2020 roku
w szkole trwają prace remontowe, związane z wymianą dachu na budynku szkoły.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o zastosowanie się do szczególnych środków ostrożności.
1. Na czas remontu obowiązuje zakaz wjazdu na teren szkoły od strony północnej – parking przy garażach.
2. Główne wejście do szkoły zostaje zamknięte.
3. Do budynku szkoły wejść można przez łącznik – od strony boiska szkolnego.
4. Rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły proszę o pozostawianie samochodów od strony południowej budynku – przy sali gimnastycznej lub na parkingu przy Kościele.
5. Wszystkich uczniów na czas remontu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się wokół budynku szkoły, szczególnie po zajęciach oraz w czasie wolnym od zajęć.

Organizacja konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej od 25 maja 2020 roku dla uczniów klasy VIII od 1 czerwca 2020 roku dla uczniów klas IV – VII

Od 25 maja 2020 roku zgodnie z decyzją rządu  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klasy VIII a od dnia 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VIII mogą brać udział w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi GIS z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Do placówki nie można posłać także ucznia, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z konsultacji w Szkole?

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji powinni o tym fakcie powiadomić nauczyciela przedmiotu, kontaktując się z nim dostępnymi do komunikacji środkami lub dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale ucznia w konsultacjach od 25 maja 2020 roku należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 dnia 22 maja 2020 roku. Jeśli uczniowie zdecydują o udziale w konsultacjach w Szkole Podstawowej w kolejnych dniach – zgłaszają ten fakt przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział ucznia w konsultacjach.

Wewn. procedury bezpieczeństwa – konsultacje kl. IV – VIII

Wewn. procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na koronawirusa