Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Dzierążni

image2787

Kształcenie na odległość

Drodzy Rodzice/Drodzy Uczniowie

Od 25 marca 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 rozpoczynamy:

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Nauka prowadzona będzie  z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli przy wykorzystaniu meilingu, telefonów, strony internetowej szkoły, komunikatora Messengera w przypadku uczniów starszych bezpośredniego kontaktu elektronicznego.

Korzystać będziemy z materiałów polecanych do kształcenia na odległość, w szczególności:

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodręczniki.pl, www.gov.pl/web/zdalnelekcje, www.men.gov.pl), Centralnej i Okręgowych  Komisji Egzaminacyjnych (www.cke.gov.pl), emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Zajęcia odbywać się będą według obowiązującego w szkole planu zajęć z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Zdalne lekcje

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Przerwa w funkcjonowaniu naszej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Uczniowie odpowiedzialnie wykorzystują czas zawieszenia zajęć. Mogą przeczytać lekturę,  spróbować uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Do Waszej dyspozycji są strony:

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

https://lektury.gov.pl/

https://szaloneliczby.pl/

https://dlaucznia.migra.pl/

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Komunikat dotyczący odwołania zajęć w szkole

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (12-25 marca 2020 r.)

  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 16 marca do 25 marca uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Więcej informacji: https://kuratorium.kielce.pl/42224/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

APEL DO RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

Rodzice

w związku z profilaktyką zachorowania związaną z obecnością w Europie koronawirusa proszę o:

  1. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  2. Rodzicu – nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły;
  3. Rodzicu, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, jeśli Twoje dziecko nie miało kontaktu z taką osobą nie ma powodu do obaw;
  4. Rodzicu – jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  5. Rodzicu – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia oddziału przedszkolnego lub szkoły dla dziecka do 8 roku życia należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368);

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Rekrutacja

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że od dnia 02.03.2020 roku rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje w zakładce REKRUTACJA.

Dzień Bezpiecznego Internetu

11 – 17 lutego 2020 r. 

W naszej szkole jak co roku obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. DBI 2020 odbywał się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. We wszystkich klasach na lekcjach informatyki zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce dotyczącej bezpiecznego korzystania z internetu, aktywności uczniów na portalach społecznościowych, zasad zabezpieczania swojego konta, dbania o swoją prywatność. Wykonano także gazetkę ścienną z netykietą, radami dla rodziców i telefonami zaufania. Dzień Bezpiecznego Internetu w szkole przeprowadziła p. Maryla Kocerba.

Krzyżacy, czyli filmowa rekonstrukcja historyczna

14 lutego 2020 r. uczniowie klas VI-VIII uczestniczyli w interaktywnym widowisku multimedialnym Krzyżacy, czyli filmowa rekonstrukcja historyczna z repertuaru ,,TEATR SHOW”. Spektakl odbył się w Kazimierskim Domu Kultury. Nasi uczniowie byli uczestnikami przedstawienia wykonując zadania na scenie oraz biorąc udział w konkursie wiedzy historycznej. Była to ciekawa lekcja historii inspirowana powieścią H. Sienkiewicza pt. Krzyżacy. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Renata Godek i p. Grzegorz Krakowski.

Walentynki

14 lutego 2020 r.

Jak co roku uczniowie w sposób szczególny obchodzili walentynkowe święto. 14 lutego od samego rana szkolnymi korytarzami przemierzał walentynkowy listonosz. Dzieci przekazywały sobie dowody sympatii w postaci różnokolorowych kartek, drobiazgów i słodkich upominków. Walentynkowa poczta nie ominęła nikogo. Wzięły w niej udział nawet przedszkolaki. Wspaniale bawili się razem uczniowie klas I-VIII. Nad całością akcji czuwał samorząd uczniowski klas IV-V wraz z opiekunem.

Góra Grosza

listopad 2019 r. – luty 2020 r.

Wzięliśmy udział w XX edycji akcji Góra Grosza. Przedszkolaki i uczniowie przynosili do szkoły drobne monety, każdy tyle, ile mógł w myśl zasady: ,,Jeden grosz znaczy niewiele, a Góra Grosza jest najpiękniejsza na świecie”. Zebraliśmy kwotę 264,73zł. Pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom, które pomaga dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcję przeprowadziło Szkolne Koło Wolontariatu. Dziękujemy!

Dzień Babci i Dziadka

21.01.2020 r.

W tym dniu w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uroczystości szkolne poprzedziła msza św. odprawiona w miejscowym kościele przez ks. Władysława Kutusia. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz M i G Działoszyce p. Stanisław Porada, Zastępca Burmistrza p. Katarzyna Bochniak, Sekretarz p. Tadeusz Kawiorski, bardzo liczne grono babć i dziadków oraz wielu rodziców. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Anna Bajur. Dla zaproszonych dziadków wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego i wszyscy uczniowie recytując wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc, składając serdeczne życzenia oraz podziękowania. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, a u wielu pojawiły się łzy wzruszenia. Następnie dzieci obdarowały swoich kochanych dziadków własnoręcznie wykonanymi laurkami i upominkami. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Spotkanie upłynęło  w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniów do występów przygotowali wychowawcy klas, a koordynatorem święta była p. Magdalena Książek.

Galeria