Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Dzierążni

image2787

Najsympatyczniejsza Klasa Pierwsza

Klasy pierwsze szkół podstawowych z Województwa Świętokrzyskiego stanęły do walki o tytuł Najsympatyczniejszej Klasy Pierwszej w roku szkolnym 2020/2021. To zwieńczenie akcji „Pierwszaki-zdrowo i bezpiecznie do szkoły” organizowanej przez Echo Dnia.

W wyniku głosowania klasa I ze Szkoły Podstawowej w Dzierążni zdobyła zaszczytne I miejsce! Każdy pierwszoklasista otrzymał nagrody ufundowane przez redakcję Echa Dnia, które wręczyła uczniom Pani Dyrektor Anna Bajur

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce

Szczepimy się!

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Dzierążni od 18 stycznia 2021 roku

Edukacja wczesnoszkolna

Od 18 stycznia 2021 roku zgodnie z decyzją rządu przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klas I – III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

W celu bezpiecznej organizacji zajęć dla uczniów klas I – III wprowadzone zostają wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Dzierążni od dnia 18 stycznia 2021 roku.

Organizacja konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej w Dzierążni od 18 stycznia 2021 roku dla uczniów klasy VIII

Od 18 stycznia 2021 roku zgodnie z decyzją rządu przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klasy VIII mogą brać udział w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Do placówki nie można posłać także ucznia, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z konsultacji w Szkole?

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji powinni o tym fakcie powiadomić nauczyciela przedmiotu, kontaktując się z nim dostępnymi do komunikacji środkami lub dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale ucznia w konsultacjach  należy dokonać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział ucznia w konsultacjach.

Akcja Echa Dnia – Najsympatyczniejsza Klasa Pierwsza Szkoły Podstawowej

Klasy pierwsze szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego stają do walki o tytuł Najsympatyczniejszej Klasy Pierwszej. To zwieńczenie akcji „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” organizowanej przez Echo Dnia. Zachęcamy do głosowania na klasę pierwszą z naszej szkoły.

Głosowanie w akcji „Pierwszaki 2020” rozpoczęło się we wtorek, 8 grudnia i zakończy się w poniedziałek, 28 grudnia o godzinie 22.

Głosować można pod linkiem:

https://echodnia.eu/p/kandydaci/pierwszaki-2020-2021%2C1008867/?groupId=79433

KIERMASZ WIRTUALNY

KIERMASZ WIRTUALNY Księgarni Tuliszków daje możliwość zakupu książek po promocyjnych, niższych cenach. Z oferty skorzystać może każdy– uczeń, rodzic, nauczyciel.

Beletrystyka dla dzieci

http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/pl/c/LITERATURA-DLA-DZIECI/863

Beletrystyka dla młodzieży

http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/pl/c/LITERATURA-DLA-MLODZIEZY/864

Podziękowanie

Gminne Mikołajki

Poranek z Mikołajem

Przyszedł jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 4 grudnia oddział przedszkolny odwiedził Mikołaj, który został gorąco przyjęty piosenkami oraz wierszami. Do występów dzieci przygotowała wychowawczyni Renata Toboła. Z okazji mikołajek naszą szkołę  odwiedzili również Burmistrz MiG Działoszyce Stanisław Porada oraz wiceburmistrz Katarzyna Bochniak, którzy obdarowali dzieci prezentami.

Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

Uczniowie klas I – III i oddziału przedszkolnego wzięli udział w programie edukacyjnym „Szkolne przygody Gangu Fajniaków oraz zorganizowanym konkursie. Program był podzielony na cztery filary tematyczne. Żywioł ognia opracowała p. Anna Bajur wraz z uczniami III, żywiołem wody zajęła się p. Magdalena Książek  razem z klasą II. Klasa I z wychowawczynią p. Krystyną Gołpyś postanowiła bliżej przyjrzeć się żywiołowi ziemi. Z kolei oddział przedszkolny razem z wychowawczynią p. Renatą Tobołą zapoznał się z żywiołem powietrza. Dzięki realizacji wszystkich filarów tematycznych mogliśmy ubiegać się o nagrodę Grand Prix. Akcja trwała od 14 września do 2 grudnia 2020.