Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Dzierążni

image2787

Wznowienie pracy Biblioteki Szkolnej od 1 czerwca 2020 roku

Od 1 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją rządu, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia wznawiamy pracę Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierążni.

Czytelnicy, którzy wyrażają chęć skorzystania z Biblioteki zobowiązani są do zapoznania z zasadami pracy Biblioteki Szkolnej obowiązującymi w okresie trwania pandemii COVID-19 i harmonogramem.

Zasady pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierążni

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierążni informuje, iż od dnia 18.05.2020 roku
w szkole trwają prace remontowe, związane z wymianą dachu na budynku szkoły.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o zastosowanie się do szczególnych środków ostrożności.
1. Na czas remontu obowiązuje zakaz wjazdu na teren szkoły od strony północnej – parking przy garażach.
2. Główne wejście do szkoły zostaje zamknięte.
3. Do budynku szkoły wejść można przez łącznik – od strony boiska szkolnego.
4. Rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły proszę o pozostawianie samochodów od strony południowej budynku – przy sali gimnastycznej lub na parkingu przy Kościele.
5. Wszystkich uczniów na czas remontu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się wokół budynku szkoły, szczególnie po zajęciach oraz w czasie wolnym od zajęć.

Organizacja konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej od 25 maja 2020 roku dla uczniów klasy VIII od 1 czerwca 2020 roku dla uczniów klas IV – VII

Od 25 maja 2020 roku zgodnie z decyzją rządu  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klasy VIII a od dnia 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VIII mogą brać udział w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi GIS z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Do placówki nie można posłać także ucznia, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z konsultacji w Szkole?

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji powinni o tym fakcie powiadomić nauczyciela przedmiotu, kontaktując się z nim dostępnymi do komunikacji środkami lub dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale ucznia w konsultacjach od 25 maja 2020 roku należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 dnia 22 maja 2020 roku. Jeśli uczniowie zdecydują o udziale w konsultacjach w Szkole Podstawowej w kolejnych dniach – zgłaszają ten fakt przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział ucznia w konsultacjach.

Wewn. procedury bezpieczeństwa – konsultacje kl. IV – VIII

Wewn. procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na koronawirusa

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Dzierążni od 25 maja 2020 roku

Edukacja wczesnoszkolna

Od 25 maja 2020 roku zgodnie z decyzją rządu  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z opieki w Szkole?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez Szkołę Podstawową powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale dziecka w zajęciach od 25 maja 2020 roku należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 dnia  22 maja 2020 roku. Jeśli rodzice zdecydują o udziale dziecka w zajęciach w Szkole Podstawowej w kolejnych dniach – zgłaszają ten fakt przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział dziecka w zajęciach.

Wewn. procedury bezpieczeństwa – edukacja wczesnoszkolna

Wewn. procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na koronawirusa

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że w dniach 11 – 18.05.2020 r. odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca do klasy I i oddziału przedszkolnego.

Szczegółowe informacje w zakładce REKRUTACJA

Prace plastyczno-techniczne klasy 2 i 3

Nasze relacje i działania wypracowane przed pandemią są nadal kontynuowane. Połowa marca zmieniła nasze życie diametralnie – to edukacyjne również. Nagle musieliśmy przeorganizować nauczanie stacjonarne na zdalne. Okazało się, że udało nam się rozwinąć pasję i rozbudzić chęć tworzenia. Uczniowie z klasy 2 i 3 wykonali prace plastyczno- techniczne tj. makieta ogrodu, makieta osiedla oraz zdjęcie 3D, obrazując tym samym to o czym marzą.

Otwarcie Oddziału Przedszkolnego

Od 6 maja 2020 roku zgodnie z decyzją rządu oraz Organu Prowadzącego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzierążni będzie otwarty.

Z opieki w pierwszej kolejności, mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z oddziału przedszkolnego?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez Oddział Przedszkolny powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale dziecka w zajęciach od 6 maja 2020 roku należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 dnia  4 maja 2020 roku. Jeśli rodzice zdecydują o udziale dziecka w zajęciach  w Oddziale Przedszkolnym w kolejnych dniach – zgłaszają ten fakt przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział dziecka w zajęciach.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w oddziale przedszkolnym

Wydłużenie okresu kształcenia na odległość

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydłużono okres zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty przynajmniej do 24 maja. W tym okresie szkoła nadal będzie prowadzić kształcenie na odległość. 

Zapisy do Szkoły Muzycznej

Zakwitły żonkile

Zakwitły żonkile, które sadziliśmy jesienią. Cebulki żonkili wręczyła nam Pani Ewa Wojciechowicz z Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie 10 października 2019 r. w ramach akcji Pola Nadziei.