WARSZTATY PROFILAKTYCZNE „DEBATA”

21 listopada 2023 r.

Uczniowie klas VII – VIII uczestniczyli w programie profilaktyczno-edukacyjnym DEBATA, rekomendowanym przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Warsztaty prowadziła p. Małgorzata Kłysz.

Skip to content