Podsumowanie programu „Umiem pływać”

13 grudnia 2023 r.

Dzisiejszego poranka p. Dyrektor wręczyła uczestnikom programu ,,Umiem pływać” certyfikaty ukończenia kursu, książeczki, zakładki oraz naklejki. Pani Dyrektor podkreśliła, że dzieci zrobiły bardzo duże postępy w nauce pływania, pokonały swój strach i lęk. Uczniowie systematycznie uczestniczyli w zajęciach, w miarę swoich możliwości, gdy nie przeszkodziła im w tym choroba. Uczestnicząc w takim projekcie zaciekawienie pływaniem z pewnością wzrośnie.

Skip to content