Warsztaty Profilaktyczne „DEBATA”

22 listopada 2022 r.

Uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w programie profilaktyczno-edukacyjnym DEBATA, rekomendowanym przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Podczas zajęć przekazane zostały podstawowe informacje na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia. Uczestnicy poprzez elementy treningu asertywności uczyli się odmawiać spożywania alkoholu oraz radzić sobie z naciskiem grupy rówieśniczej. Warsztaty prowadziła p. Małgorzata Kłysz.

Skip to content