Program słowno-muzyczny „Można tylko stracić”

22 lutego 2023 r.

W dniu 22 lutego 2023 r. uczniowie klas VI – VIII wraz z wychowawcami uczestniczyli w programie profilaktyki uzależnień w formie warsztatów słowno- muzycznych „Można tylko stracić” w wykonaniu pana Arkadiusza Zawilińskiego. Blok zajęć zawierał treści dotyczące uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów, dopalaczy oraz uzależnień cyfrowych. Artysta wskazywał na alternatywne zachowania, takie jak rozwijanie swoich zainteresowań, sport, muzyka, realizacja celów, pasji życiowych bez jakichkolwiek „wspomagaczy”.

Skip to content