Dni Otwarte Funduszy Europejskich

7 października 2022 r.

Akcja Dni Otwarte Funduszy Europejskich jest częścią szerszej kampanii  #Euinnyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych  przy udziale środków Unii Europejskiej. W lekcji uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. Szkolną akcję  zorganizowała opiekunka Koła Europejskiego p. Anna Kuśpiel.

Skip to content