Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r.

Nowy rok szkolny został zainaugurowany mszą świętą, po której wszyscy udali się do szkoły. Na uroczystym apelu dyrektor szkoły p. Anna Bajur omówiła organizację roku szkolnego 2021/2022, życząc wszystkim wielu sukcesów. Poinformowała uczniów oraz rodziców o obowiązujących w szkole procedurach związanych z COVID-19, a także przekazała rodzicom informację dotyczącą możliwości zaszczepienia się uczniów od 12 roku życia i członków ich rodzin. Dyrektor szkoły poinformowała, że w roku szkolnym 2021/2022 będziemy korzystać z dziennika elektronicznego VULCAN. Po apelu wychowankowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami. 

Skip to content