„Bieg po zdrowie”

Uczniowie klasy IV przystąpili do VI edycji programu „Bieg po zdrowie”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Celem programu jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych na lekcjach przyrody. Koordynatorem programu była p. Maryla Kocerba.

Skip to content