Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Celem akcji edukacyjnej było przekazanie dzieciom najważniejszych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami. Za wykonanie zadań z programu szkoła otrzymała certyfikat, a uczniowie pamiątkowe dyplomy. Akcję realizowała p. K. Gołpyś.

Skip to content