Organizacja konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej od 25 maja 2020 roku dla uczniów klasy VIII od 1 czerwca 2020 roku dla uczniów klas IV – VII

Od 25 maja 2020 roku zgodnie z decyzją rządu  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klasy VIII a od dnia 1 czerwca 2020 roku uczniowie klas IV – VIII mogą brać udział w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi GIS z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Do placówki nie można posłać także ucznia, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z konsultacji w Szkole?

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji powinni o tym fakcie powiadomić nauczyciela przedmiotu, kontaktując się z nim dostępnymi do komunikacji środkami lub dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale ucznia w konsultacjach od 25 maja 2020 roku należy dokonać najpóźniej do godz. 15.00 dnia 22 maja 2020 roku. Jeśli uczniowie zdecydują o udziale w konsultacjach w Szkole Podstawowej w kolejnych dniach – zgłaszają ten fakt przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział ucznia w konsultacjach.

Wewn. procedury bezpieczeństwa – konsultacje kl. IV – VIII

Wewn. procedury postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na koronawirusa

Skip to content