INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierążni informuje, iż od dnia 18.05.2020 roku
w szkole trwają prace remontowe, związane z wymianą dachu na budynku szkoły.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o zastosowanie się do szczególnych środków ostrożności.
1. Na czas remontu obowiązuje zakaz wjazdu na teren szkoły od strony północnej – parking przy garażach.
2. Główne wejście do szkoły zostaje zamknięte.
3. Do budynku szkoły wejść można przez łącznik – od strony boiska szkolnego.
4. Rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły proszę o pozostawianie samochodów od strony południowej budynku – przy sali gimnastycznej lub na parkingu przy Kościele.
5. Wszystkich uczniów na czas remontu obowiązuje całkowity zakaz poruszania się wokół budynku szkoły, szczególnie po zajęciach oraz w czasie wolnym od zajęć.

Skip to content