XIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

17 listopada 2023 r.

W dniu 17 listopada po raz pierwszy w szkole zorganizowano obchody XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Koordynatorami i organizatorami tego wydarzenia byli nauczyciele matematyki p. K. Kalinowska i p. Z. Kalinowski. W przeddzień obchodów uczniowie z kl. IV – VI uczestniczący w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki oraz uczniowie z koła matematycznego z kl. IV – V podczas uroczystej inauguracji obchodów przybliżyli uczniom postać Andrzeja Grabowskiego – nauczyciela matematyki, trenera lekkiej atletyki, twórcy akcji – Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W humorystyczny sposób wesołymi piosenkami o tabliczce mnożenia zachęcili kolegów do udziału w wydarzeniu.

Dwunastu uczniów z kl. IV-VI, utworzyło 3 komisje egzaminacyjne, które egzaminowały podczas przerw wszystkich chętnych uczniów. Dla uczniów kl. IV- VIII przygotowano losy z tabliczką mnożenia do 100, a dla uczniów kl. I- III losy z tabliczką mnożenia do 50. Komisje egzaminacyjne przeprowadziły łącznie 49 egzaminów (20 w kl. I – III, 29 w kl. IV – VIII). Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia zdobyło 23 uczniów:

Kl. II-III- Anna Salwierak, Blanka Łabęcka, Krzysztof Sierakowski, Natalia Szewczyk, Oliwia Kowal.

Kl. IV- VIII – Kamil Przeniosło, Zuzanna Paterek, Michał Różycki, Sebastian Florkiewicz, Filip Zając, Gabriel Jędrzejczyk, Nadia Zając, Julia Bartos, Olga Musiał, Jan Wiejacha, Magdalena Banaś, Amelia Paterek, Bartłomiej Różycki, Marlena Helak kl. Filip Wiejacha, Sylwia Szczepańska, Zuzanna Jastrzębska.

W akcji wzięło udział 40 uczniów. Wszyscy Eksperci Tabliczki Mnożenia otrzymali z rąk Koordynatorów akcji legitymacje eksperta oraz honorowy medal upamiętniający sukcesy uczniów. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Skip to content