ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

12 października 2023 r.

Dzisiejszy dzień w naszej szkole był bardzo uroczysty, dziś przyjęliśmy w poczet uczniów pierwszoklasistów. W uroczystości brali udział wyjątkowi goście: p. Stanisław Porada- Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, p. Renata Janik- Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, p. Adam Głogowski- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, p. Nina Turek- Kwiecień- Sekretarz Gminy Działoszyce, p. Piotr Paterek- Radny Rady Miejskiej w Działoszycach.

Najmłodsi przy fladze państwowej w obecności gości, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów złożyli ślubowanie. Z tej okazji otrzymali upominki od p. Burmistrza, rodziców i starszych kolegów.

Włodarz gminy wraz z panią wicemarszałek wręczyli czwartoklasistom laptopy ufundowane z Rządowego Programu: ,,Laptop dla ucznia”.

Dzieci oraz młodzież szkolna w pięknej oprawie artystycznej podziękowała nauczycielom za ich trud, cierpliwość, poświęcenie i codzienną pracę. Rada Rodziców w podzięce przekazała tort.

Dyrektor Anna Bajur podziękowała nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za ich pracę, życząc satysfakcji z wykonywanego zawodu.

O oprawę artystyczną tego dnia zadbali: p. Krystyna Gołpyś, p. Dorota Wojciechowska, p. Renata Godek, p. Grzegorz Krakowski.

Link do zdjęć w Echu Dnia

Skip to content