„Szkoła pamięta”

25 października 2021

Już po raz trzeci zorganizowana została akcja MEiN „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Gromada Zuchowa „Słoneczko” uczestniczyła w porządkowaniu grobów partyzantów na miejscowym cmentarzu, a następnie uczniowie zapalili znicze na ich pomnikach. Nad uczniami opiekę sprawowała p. Krystyna Gołpyś

Skip to content