Nie Pal Przy Mnie, Proszę

W roku szkolnym 2021/2022 realizowaliśmy program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”. Składał on się z pięciu zajęć warsztatowych. W działaniach zaangażowani byli nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice. Koordynatorem programu była p. M. Książek a współrealizatorem p. K. Gołpyś.

Skip to content