V Ogólnopolska Akcja „Przerwa na Czytanie – Bicie Rekordu w Czytaniu na Przerwie”. Czy znasz Szkolne Przygody Gangu Fajniaków? – konkurs Międzynarodowy Dzień Bibliotek szkolnych.

Pomimo trwającej pandemii, po raz pierwszy w naszej szkole społeczność szkolna wzięła udział w V OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”Jednym z celów akcji było zachęcenie dzieci do sięgnięcia po książkę  i pokazanie, że czytanie jest atrakcyjnym sposobem spędzenia czasu. W dniu  21 października 2020 r. podczas przerw uczniowie czytali ulubione książki. W akcję zaangażowali się wszyscy uczniowie z klas I – VIII, dzieci z oddziału przedszkolnego i ich rodzice oraz nauczyciele. Młodszym uczniom z klas I – III oraz dzieciom z oddziału przedszkolnego ulubione książki czytali  w parach uczniowie z aktywu bibliotecznego. Jeden uczeń w każdej z wyznaczonych par czytających książkę,  przebrany był za postać z bajki, z którą zapoznawane były dzieci. Na szkolnych korytarzach gromadzili się również uczniowie z klas IV – VIII, którzy podczas przerw indywidualnie czytali przyniesione przez siebie książki. Biliśmy rekord w liczbie osób czytających na przerwie. W tym dniu wszyscy chętni uczniowie przebierali się za ulubione postacie z książek. Przedszkolaki biorące udział w wydarzeniu i ich rodzice wykazali się największym zaangażowaniem i dużą wyobraźnią. Każde dziecko miało przygotowany piękny strój prezentujący ulubioną postać bajkową. Zwieńczeniem wydarzenia był zorganizowany dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów z klas I – III  międzyklasowy konkurs pn. „Czy znasz Szkolne Przygody Gangu Fajniaków?”. Zadaniem uczestników z każdej klasy było udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. przeczytanych rozdziałów książki „Gang Fajniaków”. Każda z uczestniczących w konkursie klas i oddział przedszkolny z rąk pani dyrektor Anny Bajur otrzymała nagrodę w postaci maskotki oraz gratulacje. Organizatorem i koordynatorem wydarzeń był bibliotekarz p. Zbigniew Kalinowski.

Skip to content