Szkolne Przygody Gangu Fajniaków

Uczniowie klas I – III i oddziału przedszkolnego wzięli udział w programie edukacyjnym „Szkolne przygody Gangu Fajniaków oraz zorganizowanym konkursie. Program był podzielony na cztery filary tematyczne. Żywioł ognia opracowała p. Anna Bajur wraz z uczniami III, żywiołem wody zajęła się p. Magdalena Książek  razem z klasą II. Klasa I z wychowawczynią p. Krystyną Gołpyś postanowiła bliżej przyjrzeć się żywiołowi ziemi. Z kolei oddział przedszkolny razem z wychowawczynią p. Renatą Tobołą zapoznał się z żywiołem powietrza. Dzięki realizacji wszystkich filarów tematycznych mogliśmy ubiegać się o nagrodę Grand Prix. Akcja trwała od 14 września do 2 grudnia 2020.

Skip to content