Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Dzierążni od 18 stycznia 2021 roku

Edukacja wczesnoszkolna

Od 18 stycznia 2021 roku zgodnie z decyzją rządu przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klas I – III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

W celu bezpiecznej organizacji zajęć dla uczniów klas I – III wprowadzone zostają wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Dzierążni od dnia 18 stycznia 2021 roku.

Organizacja konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej w Dzierążni od 18 stycznia 2021 roku dla uczniów klasy VIII

Od 18 stycznia 2021 roku zgodnie z decyzją rządu przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia uczniowie klasy VIII mogą brać udział w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej.

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Do placówki nie można posłać także ucznia, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania uczniów z konsultacji w Szkole?

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji powinni o tym fakcie powiadomić nauczyciela przedmiotu, kontaktując się z nim dostępnymi do komunikacji środkami lub dyrektora szkoły telefonicznie /41/ 35 27 004 lub na adres mailowy spdzieraznia@neostrada.pl.

Zgłoszenia o udziale ucznia w konsultacjach  należy dokonać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego udział ucznia w konsultacjach.

Skip to content