Bezpieczny wypoczynek dzieci na akwenach wodnych, w tym na pływalniach – szkolenie on-line w ramach realizacji programu „Umiem pływać”

3 lutego odbyło się szkolenie on-line dla uczniów klas I – III w ramach realizacji programu „Umiem pływać”, które przeprowadziła p. Karolina Kasprzycka. Szkolenie dotyczyło bezpieczeństwa w czasie wakacji, na śniegu i lodzie.Zostały przypomniane zasady mycia rąk, dezynfekcji, zakładania i ściągania maseczek oraz rękawiczek. Uczniowie obejrzeli filmy dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wydostania się z zamarzniętego jeziora na powierzchnię. Była to lekcja inna niż wszystkie, bogata o nowe doświadczenia

Skip to content